AGF Svømning

Officialuddannelse

 
 
Kunne du tænke dig at blive official?

Hos AGF Svømning er der altid behov for, at engagerede forældre giver en hjælpende hånd til stævner. Uden officials kan svømmeklubben ikke deltage i stævner/mesterskaber, eller afholde stævner som Aarhus Open, egne stævner og små lokale stævner for klubber i Aarhus/Østjylland.

Hvordan bliver jeg officials?
Uddannelsen som official, begynder med tidtageruddannelse, og efterhånden som I selv har lyst, kan I komme på flere kurser som: bane- og vendedommer, speaker, sekretariat, ledende tidtager/ledende måldommer, starter og overdommer.
 
Se beskrivelsen af hver uddannelse/modul i dette dokument.

Hvad kan du/I forvente?
Vi forventer ikke, at vores officials hjælper ved alle de stævner, deres børn deltager i.
Ved tilmelding af jeres barn/børn til stævner, angives om I har mulighed for at deltage som official.
Når stævnet er planlagt fremsendes information om, hvilke forældre der skal bruges til stævnet.

Men det er selvfølgelig en forudsætning at forældre melder sig som official/hjælpere, ellers kan vi ikke afvikle/deltage i så mange stævner. Det er en forpligtelse for klubben at stille med et vist antal officials, også selvom vi ikke selv afholder stævnet.

Til hvert stævne bruges der ca. 20-30 officials.
Officialuddannede hos AGF Svømning pr. januar 2016.


Så hvorfor ikke blive officials, da du derved er med til stævnerne på en aktiv måde, og samtidig får du mulighed for at se dit barn svømme, samt hjælpe de øvrige svømmere til en god oplevelse.
 
Kommende official kurser:
Det er nu åbent for tilmelding til officialkurser på svømmestadion i efteråret. Det handler om følgende kurser:

Modul 1 (Tidtager- og stævnefunktion) 27-09-2016 18:00 til 22:00

Modul 2 (Mål-, vende- og banedommer) 29-10-2016 09:00 til 17:00


Skriv til Anette og fortæl hvilket kursus du ønsker, så sørger hun for tilmelding. Bemærk at modul 1 skal tages før modul 2. Modul 4 kan tages efter modul 1 og 2.

HUSK: dit barn og din klub har brug for dig, og klubben betaler for din kursusdeltagelse.


Hvis du/I har lyst til at uddanne dig/jer som officials så henvend dig til:
Anette Brønnum - e-mail: bronnum24@icloud.com
AGF Svømning | Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J  | Tlf.: 86141070 | medlemsservice@agf-svomning.dk