AGF Svømning

CoVid-19-info

Her kan du følge med i seneste nyt om CoVid-19 og AGF Svømning 
Vi følger med i udviklingen omkring CoVid-19 og overholder de retningslinjer, der er blevet stillet af myndighederne.
 
 
 
 

21. april 2021
Retningslinjerne for undervisningen af børn på Svømmestadion:
Grundet forsamlingsforbuddet er vi desværre nødt til at sætte en begrænsning på antallet af forældre, som kan hjælpe i omklædningsrummet. Vi har som klub derfor besluttet, at forældre til børn på 7 år eller derunder gerne må assistere deres barn i omklædningsrummet uden forevisning af gyldigt coronapas.

Forældre til børn over 8 år, må gerne komme ind i forhallen ved fremvisning af gyldigt coronapas, men ikke i omklædningsrummet.
Mundbind eller visir skal bruges fra hovedindgangen til svømmehallen og indtil man skal i bad. Det samme gælder, når man har været inde og svømme og har været i bad - så skal mundbindet på igen. Dette gælder for alle personer over 12 år.
For at minimere smitterisikoen bedes i møde op maksimalt 15 minutter før undervisningsstart og vi ser helst, at det bliver en hurtig omklædning. Er der flere end 13 mennesker i omklædningsrummet, bedes man vente i de afmærkede felter under trapperne.
Både børn og voksne bedes spritte hænder af ved ankomst til svømmehallen og der skal altid overholdes min. 1 meters afstand.
I bedes have en taske med til barnets personlige ejendele, som de kan tage med ind i svømmehallen.
Hvis du eller dit barn oplever symptomer, bedes I blive hjemme.
Der vil være en coronaansvarlig fra klubben tilstede ved alle hold i løbet af den første uge, som I kan henvende jer til med spørgsmål.

19. november 2020
Retningslinjer ved hjemsendelse
Vi er inde i en periode med et højt smittetryk, og oplever som følge heraf, at elever hjemsendes fra skole pga. "nær kontakt" med smittede elever eller lærer. Så kommer spørgsmålet - må man komme til svømning?

Er man - uanset årsag - blevet pålagt selvisolation med krav om test på 4. og/eller 6.dagen må man heller ikke komme i svømmeklubben.

Man er først velkommen igen, når der foreligger et testresultat - tidligst taget på 6. dagen, der viser, at man er Corona fri, og man i øvrigt ikke udviser symptomer.

Vi har valgt, at stramme kravet og anvende 6. dags testen for derved at eliminere den - omend lille - risiko for at 4.dags testen, fejlagtigt viser at man ikke har Corona.

 27. oktober 2020
Opdateret rejse vejledning
Har man besøgt lande/områder hvortil man i Rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet fraråder al unødvendig rejseaktivitet, skal man overholde kravet om 14 dages selvisolation - og dermed ikke komme i svømmeklubben i den periode.

Man er dog velkommen igen, så snart der foreligger et testresultat, der viser at man er coronafri, og man iøvrigt ikke udviser symptomer.
Testen må tidligst være taget på 6. dagen efter hjemkomst, og skal på forlangende vises til træneren, når man møder op igen.
 
25. oktober 2020
Nye retningslinjer i forbindelse med det nye forsamlingsforbud
I forlængelse af regeringens udmeldelse om et mindre forsamlingsforbud på 10 personer, er der en undtagelse for idrætsforeninger med tilbud til børn og unge, hvor der fortsat må forsamles 50 personer. Konkret betyder det, at vi kan fortsætte med undervisningen på vores børnehold som hidtil.
Voksenholdene samt plask og leg er imidlertid omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Her arbejder vi på, om vi kan lave nogle tilpasninger, så snart vi har mere konkrete anvisninger fra myndighederne. Vi følger naturligvis de anbefalinger, vi får fra Dansk Svømme Union og Dansk idræts forbund.
Er der ændringer på det hold, du er tilknyttet, vil du modtage en mail inden næste gang.
Da en svømmehal er et offentlig rum skal der bæres mundbind af alle, der er fyldt 12 år fra indgangen frem til omklædningsrummet, og naturligvis fra omklædningsrummet til udgangen. Der skal ikke bæres mundbind, når man er i idrætstøjet. Reglerne om mundbind er gældende fra torsdag den 29. oktober. 
 
14. oktober 2020
Retningslinjer efter rejse i udlandet
Har man besøgt lande/områder hvortil man i Rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet fraråder al unødvendig rejseaktivitet, skal man overholde kravet om 14 dages selvisolering - og dermed ikke komme i svømmeklubben.
Man er dog velkommen igen, så snart der foreligger et testresultat, der viser at man er coronafri.
 
12. september 2020
Opdatering af retningslinjer for de tre haller, som nu er ens og lidt mere fleksible.

3. september 2020
Retningslinjer for de enkelte svømmehaller i forbindelse med Corona. Gellerup Badet, Søndervangsskolen og Svømmestadion
 
16. august 2020
På baggrund af CoVid-19-situationen i Aarhus og det stigende antal smittede har vi besluttet at udskyde sæsonstarten til den 31. august 2020. Vi forlænger samtidig sæsonen med 2 uger ind i 2021.
 
7. august 2020
Vi er opmærksomme på CoVid-19-situationen i Aarhus Kommune og vil snarest melde noget ud i forhold til sæsonstart. Ny opdatering følger senest onsdag d. 12 august. 
 
Juli 2020
  • Tilmeldingen til efteråssæsonen åbner søndag d. 12. juli 2020
  • I forbindelse med sæsonstarten 17. august 2020 forventer vi fortsat, at der vil være CoVid-19-restriktioner med hensyn til afstand og hygiejne
  • Det vil ikke være muligt for forældre at opholde sig i omklædningen eller i svømmehallen, mens undervisningen finder sted
  • For ikke at få overlap i bade- og omklædningsrummet vil vi gerne have det ene hold op i svømmehallen, før vi sender det andet hold til omklædning
 
Juni 2020 
  • AquaCamp i uge 27 og 32 er IKKE aflyst - vi følger myndighedernes retningslinjer.**
D. 17. marts 2020
Som konsekvens af de retningslinjer myndighederne har offentliggjort har vi desværre været nødsaget til at aflyse al undervisning i vores forårssæson
 
Vi har desværre ikke mulighed for at yde kompensation for manglende undervisning i forårssæsonen. Dvs. der ikke bliver tale om tilbagebetaling af medlemskontingent/dele af medlemskontingentet i denne helt specielle situation, som AGF Svømning ikke har nogen indflydelse på.
Dette er grundet i, at du/i har betalt kontingent for foråret 2020. Et kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse jf. DGI/DIF. Altså ikke hvor mange gange, man kan komme til svømning.

Det er naturligvis en uheldig situation for os alle.
 
*Skulle der opstå forhold, der gør, at vi ikke kan starte vores efterårssæson som forventet, vil der blive ydet kompensation. Hvorvidt det bliver i form af ekstra træningsgange eller økonomisk kompensation, vides ikke endnu og afhænger af situationen.
 
**Skulle AquaCamp 2020 blive aflyst vil der være mulighed for at få refunderet betaling for tilmeldingen.
 
 Har du spørgsmål ang. situationen, så er du velkommen til at kontakte formand, Ib Kronborg, via formand@agf-svomning.dk. Vi vil løbende opdatere på vores hjemmeside, vores facebookside samt give vores medlemmer besked via mail.
AGF Svømning | Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J  | Tlf.: 86141070 | medlemsservice@agf-svomning.dk