AGF Svømning

Tilmelding

 
Efterårssæsonen 2022 løber fra mandag den
 22. august til og med søndag den 18. december 2022.
 
INFO til forældre:
  • SÆRLIGE BEHOV: ALLE børn er velkommen til AGF Svømning. Vi vil dog rigtig gerne vide, hvis jeres barn har særlige behov, så instruktørerne kan tilpasse undervisningen derefter. Det gælder både ved eks. fysiske handikap samt ADHD og lignende. Det giver både jer og os de bedste vilkår for at afvikle undervisningen. Giv instruktøren besked ved sæsonstart.
  • OMKLÆDNING: Vi vil gerne henstille til, at børn fra 6-7 år og op skal klæde om i de "rigtige" omklædningsrum. Er man eks. en dreng på 7 år, skal man klæde om hos "Herrerne". Dette er et krav på Svømmestadion, da der også kommer almindelige offentlige svømmegæster i omklædningen.
  • FORÆLDREFRI UNDERVISNING: vi er rigtig glade for at I gerne vil overvære og på den måde tage del i undervisningen her i AGF Svømning. Det kan dog være et forstyrrende element i undervisningen, da børnene nogle gange kan være mere optagede af at snakke med deres mor og far end at følge undervisningen - og det er helt forståeligt. De vil jo bare gerne vise jer hvor gode de er. 
  • Derfor, vil vi henstille til, at man på  Søndervangsskolen og i Gellerup så vidt muligt går ud af hallen/sætter sig længst væk fra bassinet, og at man på svømmestadion rykker opad på trinene i hallen. Eks. sidder på 1. trin i uge 1, 2. trin i uge 2, 3. i uge 3, osv...
  • Sikkerhed
    Børnene må ikke hope i vandet før de har fået et go fra instruktøren/hjælpe-instruktøren.
AGF Svømning | Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J  | Tlf.: 86141070 | medlemsservice@agf-svomning.dk